Orre

En alltmer sällsynt fågel på fjället!

Tyvärr syns orren mer och mer sällan på Bredfjället. Det finns bara ett fåtal kvar och jag har endast lyckats se två orrtuppar under alla nätter och morgnar jag har varit ute i orrspelstider. Dock har jag nyligen fått berättat för mig av en gammal skogsförvaltare att var tredje år så är det mer orrar i norra Sverige medan stammen i södra Sverige ökar vart femte. Jag vet inte om detta stämmer, men om det stämmer så borde det finnas fler tuppar 2022.

När orrarna börjar sitt spel så vet man att våren har kommit, eller att den iallafall är nära. Även om snön kan ligga kvar på sina platser och frosten fortfarande har kvar sitt grepp så känner man våren i luften. Det har faktiskt visat sig att barmarksfläckar i snön stimulerar orren till att börja sitt spel.
Orrspelet sker i huvudsak på myrarna vid Gröna äng där de granna hönsfåglarna spelar på olika platser, både från träden och nere på marken. Deras karaktäristiska läte under spelet är helt annorlunda än tjäderns, men lika magiskt och trollbindande.
Orren kommer inte smygande in till spelplatsen utan ger ifrån sig ganska mycket väsen. Det kurrar, bubblar och väser och det hörs på ganska långt avstånd. Till skillnad mot tjädern flyger den in till spelplatsen tidigt på morgonen. Så om man är där innan solen går upp och står still eller sitter i gömsle så finns det chanser att se eller höra den.
Ska man sätta upp ett gömsle så är det alltid bra att ha markägarens tillåtelse. Det är också viktigt att sätta upp det någon vecka innan så att fåglarna hinner vänja sig.

Orrens föda

Orrens föda består av bär, björkknoppar, frön och skott. Under sommaren äter ungfåglarna också insekter, larver och andra smådjur. Precis som tjädern kan man ibland se att den äter grus för att få hjälp med matsmältningen.

Vanligare förr

För 20-30 år sedan var orren väldigt vanlig på fjällets mossar. Det har berättats om orrspel med ett 25-tal tuppar. Då var det ett betydligt mer öppet landskap och på flera platser var mossmarkerna större.
 Nu verkar det bara finnas ett fåtal kvar och enligt uppgift från en som har räknat dem så rör det sig om 2-3 stycken tuppar. Några hönor har jag inte sett men om tupparna fortsätter att spela så antar jag att det finns hönor i närheten.

Orre bredfjället
Orrtupp