Silverfallet

Tjöstelsröds naturreservat

Silverfallet ligger egentligen inte på Bredfjället utan vid foten av fjället. Det är dock ett ställe som är värt att besöka. Både på grund av att det ligger i ett mycket vackert naturrreservat och att det är ett väldigt fint vattenfall. Tjöstelsröds naturreservat bildades 1988 och har en areal på ca 41 hektar.

Vegetationen runt om består av mycket tall och gran men även lövträd som björk och ek. Längre ner i reservatet hittar man al, ek, alm, ask och lönn och en del jätte-ekar som är fridlysta som kulturminnen sedan 1940-talet. De här jätte-ekarna har en uppskattad ålder på minst 300 år.
Silverfallet är ett ca 15 meter högt vattenfall som tidigare hette Äsetfallet av det gamla torpet som ligger en bit nedanför. Hela bäcken har en fallhöjd på ca 70 meter och bäcken sträcker sig från Skarsjöarna som ligger drygt 120 meter över havet, hela vägen ner till Ljungskileviken.

Strömstare

Strömstaren är en flitig besökare vid Silverfallet och längs Tjöstelsrödsbäcken där den också övervintrar. Man ser den nästan varje gång man är där om man stannar upp en stund och har tålamodet att vänta. Den flyger upp och ner utmed bäcken och stannar till mitt i vattnet eller på en mossbelagd sten för att sedan dyka rakt ner i forsen. Strömstaren är en mycket skicklig simmare och under ytan springer den på bottnen och letar den efter nattsländelarver och andra småkryp som den äter. Den häckar normalt längre norrut men vissa år så har den även häckat här.

Forsärla

Lite längre ner kan man även hitta forsärlan som häckar här varje år. Forsärlan har en gul undersida och grå rygg. Precis som namnet avslöjar trivs den vid forsande vatten, gärna där det finns steniga och grusiga stränder. Den lever på insekter, sländor och skalbaggar. Man kan ofta se forsärlor vid gamla kvarnar och ruiner som ligger vid åar och bäckar. Både Lyckorna kvarn och Aröds kvarn är två andra typiska ställen i Ljungskile där man kan se både forsärla och strömstare.
Tjöstelsrödsguiden av Peter Muld (foto) och Stefan Edman (text) finns att köpa på ICA och ger mer info om området och hur man hittar dit.

Kungsfågel

Har man tur så kanske man får en skymt av Europas minsta fågel, Kungsfågeln. Den blir endast 9cm och väger 5-6 gram! Kungsfågeln är en snabb fågel som nästan aldrig sitter stilla. Den rör sig nästan hela tiden och gömmer sig inne i granar bland täta grenar. Hanen har ett gult hjässband med orange mitt medans honans hjässband är gult. Bägge har svarta kanter runt hjässbandet. Under parningsleken så reser hanen på sina korta oranga hjässfjädrar så de syns tydligare.

Silverfallet Ljungskile
Silverfallet Ljungskile

Kungsfågel

Silverfallet Ljungskile
Silverfallet Ljungskile
Silverfallet Ljungskile
Silverfallet Ljungskile
Strömstare

Strömstare

Strömstare

Strömstare

Strömstare

Strömstare

Silverfallet
Silverfallet
Forsärla

Forsärla

Forsärla

Forsärla

Forsärla

Forsärla

Silverfallet Ljungskile
Silverfallet Ljungskile
Silverfallet Ljungskile
Kungsfågel Bredfjället